HRDSCR Editions is a music publishing company specialised in carefully edited and affordable publications of work by contemporary composers. The publishing company especially focuses on solo work and chamber music. One of the objectives of HRDSCR Editions is to spread these publications through music academies and specialised music shops in Belgium as well as abroad.

HRDSCR Editions wil zich profileren als muziek-uitgeverij van verzorgde én betaalbare uitgaven van werk van hedendaagse componisten . De uitgeverij zal zich vooral toeleggen op solo- en kamermuziekwerken. Eén van de doelstellingen van HRDSCR Editions is het verspreiden van deze uitgaven via conservatoria en gespecialiseerde muziekwinkels in binnen- en buitenland.